Rugăciunea pe care e bine să o spui sâmbăta pentru împăcarea cu Dumnezeu și iertarea păcatelor

Împăcarea cu Dumnezeu este cea mai importantă atunci când ne îndepărtăm de el.

Rugăciunea de sâmbătă
Există multe rugăciuni pe care le adresăm sfinților, în diferite zile specifice din an, însă cea mai puternică este cea pe care o poți rosti sâmbătă dimineața, imediat după răsăritul soarelui. Rugăciunea de mai jos este considerată miraculoasă cu adevărat!

„Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif și de Nicodim pus fiind în Mormânt.

Te-ai pogorât în iad cu Sfântul și Îndumnezeitul Tău suflet și de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie nespus de mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită și i-ai suit în Rai”, este o parte a rugăciunii de sâmbătă.

După această parte a rugăciunii este bine să rostești rugăciunea inimii de trei ori: „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul/ păcătoasa”.

Apoi vei continua cu următoarea parte a rugăciunii speciale.
Rugăciunea are ca efect iertarea păcatelor

„Îngroapă păcatele mele și cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta.

Așa Doamne, primește umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, și de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima.

Care împreună cu ucenicii și cu mironosițele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morți și la înălțarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi Îngeri”, este continuarea rugăciunii.